خانه برچسب‌ها دانلود نرم افزار

برچسب: دانلود نرم افزار

نرم افزار ام ام پی ای-فرم متوسط

نرم افزار ام ام پی ای-فرم متوسط نرم افزار ام ام پی ای-فرم متوسط فرم 370 سوالی پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (MMPI) (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)،...

نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم کوتاه

نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم کوتاه نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم کوتاه همانطور که می دانید رغبت سنج استرانگ-فرم کوتاه به منظور سنجش رغبت های شغلی...