خانه برچسب‌ها نرم افزارهای روانشناسی

برچسب: نرم افزارهای روانشناسی

ویدیوی آموزشی از نرم افزار SCL90

ویدیوی شماره 1

نرم افزار طرحواره های ناسازگار اولیه

نرم افزار طرحواره های ناسازگار اولیه نرم افزار طرحواره های ناسازگار اولیه-فرم 75 سوالی در روانشناسی و علوم شناختی، یک طرحواره نمایانگر الگوهای فکری یا رفتاری...

نرم افزار سلامت روان

نرم افزار سلامت روان نرم افزار حرفه ای نرم افزار سلامت روان همانطور که می دانید نرم افزار سلامت روان به منظور سنجش سلامت عمومی تهیه...

نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم بلند

نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم بلند نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم بلند همانطور که می دانید رغبت سنج استرانگ-فرم بلند به منظور سنجش رغبت های شغلی...